Списък с клиенти чрез API

Функция/команда:client_list
Предназначение:Използва се за получаване на списък с клиенти
Параметри:-
Postman пример:https://fakturirane.com/api/v1/client_list
Резултат: {
    "error": 0,
    "clients": [
       {
          "id": "1",
          "number": "203772991",
          "vat_number": "BG203772991",
          "name": "Лиценз ЕООД",
          "place": "гр. Бургас",
          "address": "ул. Перущица 5",
          "phone": "Телефон",
          "email": "email@gmail.com",
          "notes": ""
      }
   ]
}

-error - Код на грешка
-clients - масив с клиенти представени като обекти с ID и друга информация за клиента:
-id - ID
-number - ЕИК
-vat_number - ИН по ДДС
-name - Име
-place - Населено място
-address - Данъчен адрес
-email - Email
-phone - Телефон
Възможни грешки: - Нямате въведени клиенти. (151)
Примерен PHP код: // Следния код се вмъква в примерния скрипт.

$clients = $FAPI->client_list();

for($i = 0; $i < count($clients); $i++){
  $client = $clients[$i];
  echo $client->id;
  echo $client->eik;
  echo $client->name;

  // print_r($client); break; Откоментирайте, за да видите всички полета
}
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега