Получаване на информация за клиент чрез API

Функция/команда:client_retrieve
Предназначение:Използва се за получаване на информация за клиент
Параметри:1. ID, ЕИК или клиентски номер
2. Тип на достъп (1 - по ЕИК /по подразбиране/, 2 - по ID, 3 - по клиентски номер)
Postman пример:https://fakturirane.com/api/v1/client_retrieve?id=5&type=1
Резултат: {
    "error": 0,
    "client": {
       "id": "7",
       "number": "147022197",
       "vat_number": "BG147022197",
       "code": "",
       "name": "Уеб Арт ЕООД",
       "place": "гр. Бургас",
       "address": "ул. Перущица 5",
       "face": "",
       "receiver": "",
       "email": "",
       "phone": "",
       "notes": "",
       "iban": "",
       "group_id": "0",
       "discount_percent": "0",
       "name_second": "",
       "place_second": "",
       "address_second": "",
       "face_second": "",
       "receiver_second": ""
   }
}

-error - Код на грешка
-client обект с ID и друга информация за клиента:
  -id - ID
  -number - ЕИК
  -name - Име
  -code - Клиентски номер
  -place - Населено място
  -address - Адрес
  -vat_number - ИН по ДДС
  -face - МОЛ
  -receiver - Получател
  -email - Email
  -phone - Телефон
  -notes - Бележки
  -iban - IBAN
  -group_id - ID на търговска група
  -discount_percent - Отстъпка в %
  -name_second - Име за Invoice
  -place_second - Населено място за Invoice
  -address_second - Адрес за Invoice
  -face_second - МОЛ за Invoice
  -receiver_second - Получател за Invoice
Възможни грешки: - Не е въведен ID или ЕИК. (111)
- Клиентът не е открит. (112)
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$client = $FAPI->client_retrieve(123); // id на клиент

// или търсене по ЕИК:
// $client = $FAPI->client_retrieve(147022197 /* ЕИК на клиент*/, 2);

if(isset($client)){
  echo 'Клиентът е открит! Име - '.$client->name;
  // print_r($client);
}
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега