Изтриване на документ чрез API

Предназначение:Използва се за изтриване на документ
Функция:document_delete
Параметри:1. Тип документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол)
2. ID на документ
3. Номерация (по подразбиране е основната - 0, втора номерация е 1 и т.н.)
Резултат:Число - ID на изтрития документ
Грешки (код): - Невалиден вид на документ. Използвайте 1 за фактура/и, 2 за проформа/и, 3 за стокови разписка/и или 4 за протокол/и. (3)
- След този документ има издадени други и затова не може да бъде изтрит! (551)
- Не е посочен ID номер на документ! (581)
Примерен код: // Примерният код се вмъква между НАЧАЛО и КРАЙ в инициализиращия код описан тук.

$doc_type = 1; // фактура
$doc_id = 1; // ID на документа

if ($FAPI->document_delete($doc_type, $doc_id) == $doc_id){
  echo 'Документът е изтрит!';
}
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега