Електронна касова бележка за онлайн магазин

Тази функция е полезна за собствениците на онлайн магазини, които получават плащания с карти през виртуален POS терминал. През 2020 г. се очакват промени в ЗДДС, които ще облекчат електронните търговци. Ако те изпълнят няколко условия (деклариране на IBAN на сметката, в която получават плащанията и др.) няма да са задължени да издават касова бележка от фискално устройство. Функцията се очаква през 2020 г. когато се уточни точния формат и всички задължителни реквизити на електронната касова бележка.

Функция/команда:document_online_store
Предназначение:Създаване на PDF файл, който може да бъде съхранен като файл и изпратен по електронен път до клиента
Параметри: очакват се скоро
Postman пример:очаква се скоро
Резултат: {
    "error": 0,
    "document": "%25PDF-1.7%0A%25%E2%E3%CF%D3%0A10+0+obj%0A"
}

-error - Код на грешка
-document - Съдържанието на файла представен като текст
Възможни грешки: - Грешка при изпълнение на заявка. (4)
Забележка:Полученият резултат може да бъде съхранен като PDF файл или да бъде изпратен на клиента
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$document = null; // очаквайте скоро
$doc_language = 0; // 0 - български език, 1 - английски език
$pdf = $FAPI->document_online_store($document, $doc_language);
if(isset($pdf)){
 file_put_contents("online-document-${doc_id}.pdf", $pdf);
}else{
 echo 'Възникна грешка!';
}
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега