Получаване на информация за фирмен профил

Функция/команда:profile_retrieve
Предназначение:Получаване на информация за фирмения профил.
Параметри:няма
Postman пример:https://fakturirane.com/api/v1/profile_retrieve
Резултат: {
    "error": 0,
    "profile": {
       "vat_number": "BG102702409",
       "vat_percent": "20",
       "name": "",
       "company_place": "",
       "address": "",
       "face": "",
       "phone": "",
       "system_currency": "0",
       "name_en": "",
       "company_place_en": "",
       "address_en": "",
       "face_en": "",
       "phone_en": "",
       "currency_en": "0"
   }
}

-error - Код на грешка
-profile - обект със следните полета:
    -vat_number - ИН по ДДС
    -vat_percent - ДДС %
    -name - Име на фирма
    -company_place - Населено място
    -address - Данъчен адрес
    -face - МОЛ
    -phone - Телефон
    -system_currency - Основна валута - кодове на валути
    -name_en - Име на фирма за Invoice
    -company_place_en - Населено място за Invoice
    -address_en - Данъчен адрес за Invoice
    -face_en - МОЛ за Invoice
    -phone_en - Телефон за Invoice
    -currency_en - Валута за Invoice
Забележка:Фирменият профил може да се попълни и през графичния интерфейс.
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$profile = $FAPI->profile_retrieve();

echo $profile->name; // Име на фирма
print_r($profile);
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега