Модул "Онлайн склад"

Модул "Онлайн склад" е подходящ за фирми, които желаят да следят текущите наличности на стоките, с които работят. В този модул има опция за бързо вписване на количество от определена стока, като се посочва доставна цена. Вписване може да се осъществи по още няколко начина - чрез въвеждане на стоки в разходна фактура, както и при първоначлно внасяне на стоки в програмата чрез Excel файл.
При издаване на стокова разписка или фактура, количествата се изписват автоматично. В модула е налична и функция за ръчно изписване на количество. Това се налага, когато се изписват количества без необходимост от издаване на счетоводен документ (ревизия и др.). При изписване на количества е добавена опция за търговска отстъпка от цената. От лявата страна на екрана са разположени търговските групи заедно с добавените артикули във вашата база данни. Когато въведете част от името или каталожния номер на стоката в полето за търсене, стоките в списъка автоматично се филтрират. Когато се посочи артикул, горе в дясно се изписва неговото име, цена и текуща наличност. Под тази информация се намират самите складови движения.

В модула са добавени най-разнообразни справки като справка "Доставки", справка "Изписвания", справка "Текущи количества" и др. Във всяка от тях можете много лесно да откриете движенията на конкретен продукт, както и да засечете движенията за определен период от време.* Забележка: В случай, че тази онлайн система не задоволява нуждите на вашето складово стопанство, нашият екип е разработил програма "Фактурник" с допълнителен модул "Склад". Тя се инсталира на компютър, лаптоп или таблет с Windows операционна система и може да работи без Интернет връзка. Можете да научите повече от тук.

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране