Въведение в електронните фактури и онлайн фактурирането

Здравейте и добре дошли в сайта за издаване на фактури онлайн. Сайтът представлява уеб базиран софтуер използващ най-новите технологии в света на Интернет и програмирането. Системата е разработена съвместно от екип счетоводители, дизайнери и програмисти, като е обърнато особено внимание на използваемостта и лесната работа със сайта. Ето някои от основните възможности на системата, които ще ви бъдат от голяма полза в развитието на вашия бизнес:


Фактуриране от всяка точка на света

БЪРЗ И ЛЕСЕН ДОСТЪП ОТ ВСЯКА ТОЧКА НА СВЕТА

Едно от големите предимства на сайта за онлайн фактуриране е, че той е достъпен от всяка точка на света по всяко време на денонощието. Независимо къде се намира вашия бизнес и какъв е той, Вие ще имате денонощен достъп до Вашата лична база данни с предлагания от Вас асортимент от стоки и услуги, клиенти, издадени документи, справки, архиви и др.

Контрол на документите и фактурите

КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Системата за издаване на фактури през Интернет има възможност да се издават и съхраняват различни документи като фактури, стокови разписки, проформа фактура и други. Всеки издаден документ се пази в личната Ви база данни съхраняваща се на нашия уеб сървър. Всички документи в системата са съобразени с изискванията на ЕС.

Лесно управление на стоки и фактури

ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ НА АСОРТИМЕНТА ОТ СТОКИ И УСЛУГИ

В сайта за издаване на фактури онлайн имате възможност да добавяте, изтривате и редактирате неограничен брой артикули. Базата данни се представя в лесен и удобен за работа табличен вид, заедно с възможност за търсене на определен артикул в случаите, когато предлаганият асортимент е голям.

Адресна книга за клиенти и партньори

АДРЕСНА КНИГА ЗА КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ

В личната Ви адресна книга можете да записвате данните на клиентите си, контрагентите с които работите, както и настоящи и бъдещи партньори.

Банкови сметки

БАНКОВИ СМЕТКИ

В сайта е предвидена опция за добавяне на една или повече фирмени банкови сметки. Предвидена е и опция за търсене, деактивиране, активиране и деактивиране на определени банкови сметки в системата за онлайн фактуриране.

Статистика за издадените фактури

СТАТИСТИКА, ПОДРОБНИ СПРАВКИ, ОТЧЕТИ И КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ

Мощната система за онлайн справки ще Ви покаже подробна статистика на издадените документи в определен от Вас период, като можете да посочвате различни критерии, по които искате да филтрирате резултатите.

Създаване на архиви с данни

АРХИВИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Архивирането на данни се извършва автоматично всеки ден. Това Ви дава сигурност и увереност в работата.

Контрол на фирменият ви профил

ПЪЛЕН КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИЯ ВИ ПРОФИЛ В СИСТЕМАТА

Чрез настройките на системата можете да контролирате вида на издаваните от Вас фактури, места на сделки, от кой номер да започне издадената от Вас първа фактура, информацията за Вашата фирма, мерните единици с които ще работите, настройки за печат на фактурите и още много други настройки.

Създаване на PDF фактури

СЪЗДАВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФАКТУРИ В PDF

Системата за онлайн фактури има възможност за издаване и преобразуване на всички документи в PDF файлов формат. Тази функция е много удобна за изпращане на документи по email до отдели, счетоводители или друг вид разпространение по електронен път.

Мобилно фактуриране

ОНЛАЙН ФАКТУРИРАНЕ ПРЕЗ ТАБЛЕТ И ТЕЛЕФОН

Предоставяме възможност за онлайн фактуриране на всяко място и по всяко време през Вашия мобилен телефон или таблет. Без значение каква операционна система ползвате (Windows, Linux, Android или macOS), стига да имате достъп до Интернет, вие можете да работите пълноценно от телефона си така, както на Вашия офис компютър.

Модул Склад

МОДУЛ СКЛАД

На последно място в списъка, но не и по значение е най-новото допълнение - модул "Склад", чрез който можете да вписвате и изписвате количества, да организирате стоките в търговски групи и да следите текущите наличности.

Системата за онлайн фактуриране (издаване на фактури и други документи онлайн) в Интернет се развива динамично с всеки изминал ден. Благодарим на всички наши клиенти, които ни се довериха и продължават да го правят. Много от възможностите в този сайт дължим на тях и техните предложения, които получаваме. Ако и Вие имате какво да споделите с нас, ще се радваме ако го направите като се свържете с нашия екип.

Благодарим Ви!

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране