Допълнителни разработки за онлайн фактуриране

I. Изпращане на протоколи до клиенти или счетоводство по e-mail

След като вече сте въвели e-mail адреса на счетоводителя си, можете да започнете да изпращате издадените от вас протоколи директно на неговия е-mail адрес. За целта първо трябва да изберете списъка с протоколи. В края на всеки ред има икона наподобяваща жълт плик за писмо. Достатъчно е само да я посочите с мишката (без да кликвате) и ще ви се появят възможностите за изпращане. Посочете на кой желаете да изпратите избрания протокол и кликнете с мишката само веднъж. Потвърдете изпращането и до няколко секунди получателят ще е получил изпратения от вас протокол на пощата си. Важно е да се отбележи, че ако не сте посочили предварително e-mail за кореспонденция на вашия счетоводител (в меню НАСТРОЙКИ -> ФИРМЕН ПРОФИЛ) или клиента, на който сте издали протокол няма посочен e-mail адрес за кореспонденция, протоколът няма да може да бъде изпратена успешно!

II. Автоматично създаване и попълване на фактура от стокова разписка

Вече можете да създавате фактура и от стокова разписка. Всичко, което трябва да направите е да отворите стоковата разписка, на базата на която желаете да издадете фактура. В дъното на отворената страница, точно под стоковата разписка ще видите нов бутон “С.Р. > ФАКТУРА”. Натиснете го и потвърдете действието си.

III. Добавени са нови основания за неначисляване на ДДС

Освен първоначалното основание за неначисляване на ДДС - чл.13 ал.9 от ЗДДС, бяха добавени още две нови - чл.86, ал.1 от ППЗДДС и чл.140, ал.1 от ЗДДС. Лесно можете да ги посочите, когато издавате вашия документ чрез кликате с мишката.

IV. По-бързо зареждане на системата за фактуриране

С цел подобряване бързината на работа, системата беше пренесена на много по-бърз сървър. Нашите специалисти в областта на оптимизацията направиха подобрения и в самата система за да заработи още по-бързо от преди.

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране