Позиция на вида документ и доставчик при печат на фактури

В следствие от няколко клиентски запитвания се наложи при печат на документи и фактури да променим местата на вида на документа и името на доставчика. Логото на доставчика и неговото име са вече от дясната страна на съответния документ.

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране