Лесно фактуриране с онлайн програма за фактури


I. Повишена сигурност при фактуриране и издаване на фактури онлайн

SSL СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ФАКТУРИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИСигурността при фактуриране и защитата на данните предавани при издаване на фактури или други документи онлайн е наш основен приоритет. Ето защо подобрихме сигурността на сайта чрез използване на т.нар. SSL сертификат. SSL е съкращение от Secure Socket Layer. SSL е протокол, който защитава вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. SSL се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и я изпраща само до сървъра на fakturirane.com и никъде другаде! Много от съвременните сайтове за работа с данни предавани по Интернет използват SSL технологията за по-сигурно пренасяне на информацията, касаеща кредитни карти, важни транзакции и други. Сайтът за фактуриране е вече един от тях.


II. Удължено наименование при изписване имената на фирми

УДЪЛЖЕНО НАИМЕНОВАНИЕ ПРИ ИЗПИСВАНЕ ИМЕНАТА НА ФИРМИ Едно от подобренията, което вече е в полза на всички наши клиенти е удълженото наименование на полето при добавяне на нови клиенти. Ограничението от 40 символа е вече премахнато и могат да се издават фактури на клиенти и фирми с по-дълги имена от обичайното.

Фактурирането през Интернет никога не е било по-лесно! Издавайте фактури на вашите клиенти бързо, лесно и удобно използвайки функциите на сайта за фактуриране - www.fakturirane.com


III. Възможност за регистрация с ЕГН освен с ЕИК

Възможност за регистрация с ЕГН освен с ЕИК От скоро в системата за фактуриране, освен с ЕИК, нашите бъдещи клиенти могат да се регистрират и със своя ЕГН. Фактурите издадени през сайта www.fakturirane.com са съобразени с изискванията на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, което прави системата удобна за работа на фирми с дейност извън България, които нямат ЕИК или поне не такъв съобразен със българския стандарт. Достатъчно е да попълните всички необходими полета и да натиснете бутона “РЕГИСТРИРАНЕ” за да започнете да издавате фактури, където и да се намирате по света. Важно е да се отбележи, че е добавена нова функционалност (разпечатване на фактури на английски език), която е описана детайлно също в този бюлетин.


IV. Проверка за коректно въведен ЕИК и ЕГН

Фактури - проверка за коректно въведен ЕИК и ЕГН

Често при ръчно издаване на фактура (изписване на ръка с писец или химикал) се допуска грешка при изписването на клиентския ЕИК, което води до непрегледност на издаденият документ, а понякога е необходимо да се анулира и преиздаде наново. С fakturirane.com това е почти невъзможно с нововъведената проверка за коректно попълнено поле за ЕИК (ЕГН). Специален алгоритъм проверява написаната стойност.


V. Стандартизиране на измерителните единици по SI при фактуриране

Фактури - стандартизиране на измерителните единици по SI при фактуриране

Международната система единици - съкратено SI (в превод от френски език Systeme International d\'Unites), е най-широко използваната система от единици в целия свят позната още и като „метрична система“. Системата е законно призната и се ползва по целия свят, като в повечето страни е задължителна. Съгласно българската нормативна уредба системата SI задължително се използва в цялата стопанска дейност, в здравеопазването, за осигуряване на обществената безопасност и защитата на околната среда, както и за административни цели. За другите области използването и е препоръчително. Освен, че всички мерни единици използвани при издаване на фактури са вече стандартизирани по SI, има добавени осем нови мерни единици и това са: Килобайт (KB), Мегабайт (MB), Гигабайт (GB), Терабайт (TB), Петабайт (PB), Ексабайт (EB), Зетабайт (ZB) и Йотабайт (YB).


VI. Допълнително поле за изписване на адрес за кореспонденция

Фактури - Допълнително поле за изписване на адрес за кореспонденция

Във всеки създаден профил в системата за фактуриране (личен или клиентски) има въведено ново поле, наречено “Адрес за кореспонденция”. Често в счетоводната практика се случва адресът на регистрация на дадена фирма да не съвпада с адреса й на дейност. Това води понякога до известни неудобства, като едно от тях е изпращането на фактура чрез куриер на нежелан адрес. Това може да се избегне ако попълните собственото си поле “Адрес за кореспонденция” (в меню НАСТРОЙКИ -> ФИРМЕН ПРОФИЛ), а също така при добавяне на нов клиент, с който работите винаги записвайте в същото поле адреса за кореспонденция на съответната фирма (ако го знаете), така че когато ви потрябва да можете да го видите.


VII. Допълнително поле за e-mail на счетоводител

Изпращане на фактура на счетоводител

Имате ли счетоводител? Добавете e-mail адреса му в полето “E-mail адрес на счетоводство” за да можете да му изпращате всички издадени от вас фактури през fakturirane.com бързо, лесно и удобно! Спестете време! С помощта на няколко клика на мишката можете да изпратите всички желани фактури на вашия счетоводител. Преди да бъдат изпратени по e-mail, фактурите АВТОМАТИЧНО се преобразуват в Microsoft Word файлов формат и след това се архивират (пак автоматично) в ZIP. Вие не трябва да правите нищо друго освен да кликнете с мишката върху съответната икона за изпращане на фактурата до счетоводството. Дори и счетоводителят ви да няма инсталирани специални програми, повечето операционни системи могат да отварят ZIP файлови архиви, а Microsoft Word документите се отварят без проблем от безплатния офис пакет OpenOffice.


VIII. Изпращане на фактури до клиенти или счетоводство по e-mail

Изпращане на фактури до клиенти или счетоводство по e-mail

След като вече сте въвели e-mail адреса на счетоводителя си, можете да започнете да изпращате издадените от вас фактури директно на неговия е-mail адрес. За целта първо трябва да изберете от менютата на системата за фактуриране съответните списъци с издадени документи, в зависимост от това какъв вид документ искате да му изпратите (фактура или проформа фактура). След това в края на всеки ред има икона наподобяваща жълт плик за писмо. Достатъчно е само да я посочите с мишката (без да кликвате) и ще ви се появят възможностите за изпращане. Посочете на кой желаете да изпратите избраната фактура и кликнете с мишката само веднъж. Потвърдете изпращането и до няколко секунди получателят ще е получил изпратената от вас фактура на пощата си. Важно е да се отбележи, че ако не сте посочили предварително e-mail за кореспонденция на вашия счетоводител (в меню НАСТРОЙКИ -> ФИРМЕН ПРОФИЛ) или клиента, на който сте издали фактура няма посочен e-mail адрес за кореспонденция, фактурата няма да може да бъде изпратена успешно!


IX. Автоматично създаване и попълване на ФАКТУРА от ПРОФОРМА ФАКТУРА

Автоматично създаване и попълване на ФАКТУРА от ПРОФОРМА ФАКТУРА

Писането на фактура от вече издадена проформа-фактура никога не е било по-лесно и интуитивно! Тази нова функционалност интегрирана в системата за фактуриране ще ви улесни максимално при издаването на фактури. Всичко, което трябва да направите е да отворите проформа фактурата, към която искате да издадете фактура. В дъното на отворената страница, точно под фактурата ще видите нов бутон “П.Ф. > ФАКТУРА”. Натиснете го и потвърдете действието си. Сами ще се уверите в удобството на новите технологии в помощ на съвременното фактуриране.


X. Добавяне на филиали при фактуриране, избор на филиал за фактура

Добавяне на филиали при фактуриране, избор на филиал за фактура

Ако вашият бизнес е развит до такава степен, че имате открити повече от един филиал на вашата фирма, то тази функция определено ще ви бъде от голяма полза. Без значение дали филиалите се намират в едно и също населено място или в различни градове, при добавянето на всеки един филиал вие можете да указвате неговото име, местоположение и адрес на дейност / управление . По подразбиране издадените фактури от вашата фирма, без значение от кой филиал са пуснати, вървят с обща, последователна номерация. Ако ви се налага или има значение за вашето счетоводство, можете да укажете уникална стартова номерация за фактури издавани от различните филиали. За целта използвайте кутийките с отметки, както и полетата за попълване до тях, където трябва да напишете уникален стартов номер важащ за всеки един филиал поотделно.


XI. Опция за смесени справки при фактуриране

Опция за смесени справки при фактуриране

Несъмнено възможността за справка на издадените фактури е доста полезна сама по себе си. Именно затова разширихме възможностите на тази функция като вече могат да се правят справки на всички видове начини на извършени плащания едновременно. Ограничението за избор на само един метод на плащане е премахнато! Съответно в таблицата с резултатите е добавена допълнителна колонка “НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ”, в която се описва коя фактура по какъв начин е платена. Тази колонка е добавена и във файла удобен за печат, както и в Microsoft Excel файла, който се генерира автоматично при подадена заявка от ваша страна, чрез съответния линк.


XII. Настройка на брой цифри след десетичната запетая при фактуриране

Настройка на брой цифри след десетичната запетая при фактуриране

Различните видове бизнес имат своите особености. Една от тях е самото ценообразуване на предлагания асортимент. Технологията на производство на някои стоки изискват специално ценообразуване, което понякога не се вмества в рамките на две цифри след десетичната запетая. Това важи не само за стоки а и за някои предлагани услуги. Именно за такива ситуации сме въвели настройка за коригиране на броя цифри след десетичната запетая при въвеждане на нови и редакция на вече въведени стоки и услуги, както и при издаване на нови фактури, стокови разписки или други документи през системата за фактуриране.


XIII. Издаване на фактури и проформа фактура на английски език

Издаване на фактури и проформа фактура на английски език

Фактурите издадени чрез системата за фактуриране - www.fakturirane.com са съобразени с изискванията на Европейския Съюз. Това прави сайта приложим и за българи открили собствени фирми или работещи в такива извън пределите на нашата страна - България. Забележете че няма превод на цялата система за фактуриране на български език, всички менюта, опции, настройки и т.н. си остават на български. Новото е, че в опциите за печат на фактура са добавени две нови възможности а именно “Print - original” и “Print - copy”. С избора на една от тях, се отваря нов прозорец за печат, като фактурата вече не е на български а е преведена на английски език. За да бъде фактурата ви коректно издадена, препоръчваме името на фирмата / организацията в личния профил да бъде изписано на английски език, а също така и стоките и услугите образуващи номенклатурния списък.


XIV. Избор на основна валута при фактуриране

Избор на основна валута при фактуриране

Предвид факта, че можете да издавате фактури валидни за държавите членки на Европейския Съюз, предвидливо сме добавили опция за избор на основна валута за новорегистрираните фирми. Всички издадени фактури от момента на избор на основна валута, ще бъдат съобразени с нея. Цените на добавените стоки и услуги също ще са оценени според избраната основна валута. Важно е да се отбележи, че не могат да се издават фактури със смесени валутни операции! Валутата, която използва системата за фактуриране може да бъде само една. Също така е погрешно избраната основна валута да се сменя с друга на по-късен етап, при положение, че вече имате издадени една или повече фактури. Нашият съвет към новорегистрираните фирми е първо да изберат валутата, с която желаят да работят а след това да започнат да издават своите документи съобразени с нея.

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране