Проверка на одиторски XML файл за НАП

Преди да подадете файлa в системата на НАП можете да проверите дали структурата на XML файла е правилна.

- Одиторски XML файл за електронни търговци, прилагащи алтернативен режим за неприсъствени плащания може да генерирате, след като влезете във вашия профил във www.fakturirane.com /от меню "Справки" > "Генериране на XML файл за НАП"/.
- Стандартизирания одитен файл (SAF) за съкратено обслужване на едно гише (mini-One-Stop-Shop - MOSS) за подаване на справка-декларация за прилагане на специален режим в Съюза по чл.159б, ал. 4 от ЗДДС можете да генерирате от меню "Справки" > "XML файл за специален режим в ЕС"

Забележка: Тук можете да проверите и XML файл генериран от друг софтуер или онлайн магазин.Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране