Преструктуриране на базите данни с оглед сигурност и бързодействие

Уважаеми потребители и клиенти, всички акаунти на потребители, които вече не използват сайта за фактуриране ще бъдат деактивирани и архивирани, тъй като системата и базите данни ще бъдат преструктурирани с оглед бързодействие. Потребителите, които в момента използват fakturirane.com и имат активен абонамент не е нужно да правят каквото и да било. Мигрирането ще бъде осъществено автоматично. Потребители с изтекъл абонамент, които желаят да имат достъп до профила си е необходимо да се свържат възможно най-скоро с нас по телефон или e-mail. Благодарим Ви!

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране