Въведение във Фактуриране API

Този документ описва уеб услугата Фактуриране API, която е създадена в полза на потребителите на fakturirane.com, които са собственици на уеб сайт, онлайн магазин или друг софтуер и желаят да ускорят процеса по издаване на документи, като направят автоматична обмяна на информация с програмата.

Връзка с API могат да направят само клиентите, които имат активен абонамент с включен модул "API достъп".

Уеб услугата предлага функции за автоматично извличане на данни за фактури, проформа-фактура, протоколи и стокови разписки. Създаване, редакция, деактивиране, клониране, запис в PDF формат и изпращане до клиент на документ. Добавяне, деактивиране и редакция на клиенти и стоки и услуги, вписване и изписване на количества от склада, както и много други подобни. Функциите са описани поотделно, като след всяка от тях има примерен код, който можете да копирате и използвате.

Тази услуга изисква предварителен вход чрез API номер и API ключ, които се изпращат към API. При успешен вход могат да се изпълняват функциите описани в раздел "Функции".

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране