Банкови сметки

Тук въведете вашите фирмени сметки, по които ще получавате плащания по фактурите. Ако въвеждате българска сметка, тогава можете да въведете само IBAN номера. Останалата информация (име на банка и BIC) ще се попълни автоматично. Към всяка сметка има възможност да се попълни допълнително пояснение, което спомага за по-лесно разпознаване при избор от списък.

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране