Модул "Склад"

Основната цел на модул "Склад" е да следи текущите наличности на предлаганите стоки. При въвеждане на нова стока в номенклатурния списък, може да се посочва начална складова наличност. След това текущата наличност не може да се променя ръчно, тъй като се изчислява автоматично, като се взимат предвид количествата от вписванията и изписванията на стоката.

Вписване на количество може да се осъществи по няколко начина:

 • въвеждане на начално количество при добавяне на нова стока
 • от режим на редакция на стока
 • от стартовия екран на системата
 • през меню "Склад" > "Складови движения"
 • при издаване на кредитно известие към фактура (автоматично)
 • при създаване на доставка (автоматично)
 • при внасяне на стоки в номенклатурния списък от Excel (автоматично)

Изписванията също се осъществяват по няколко начина:

 • от режим на редакция на стока
 • от стартовия екран на системата
 • през меню "Склад" > "Складови движения"
 • при издаване на приходна фактура, ст. разписка или протокол (автоматично).

Справките и функциите, които предлага този модул можете да разгледате в меню "Склад"

 • "Складови движения" - в лявата част на екрана се зарежда списък с вашите търговски групи (ако имате въведени такива). След като изберете дадена група се зарежда списък със стоките в нея. Над списъка има поле за филтриране, чрез което можете лесно да откриете стоката, която ви е необходима. Всички стоки, които не отговарят на филтъра се скриват автоматично. Ако има повече от едно съвпадение, можете да кликнете на търсената стока с мишката и вдясно се зарежда обобщена информация за текущата наличност, както и списък с движенията на количествата. Ако съвпадението е само едно, можете да натиснете клавиша Enter от клавиатурата и отново се зарежда същия списък с движения. Над списъка са разположени бутони, чрез които имате възможност за ръчно вписване и изписване на количества. В списъка с движения всеки ред съдържа информация за конкретното движение. Когато операцията е вписване, редът е оцветен в зелено, а когато е изписване, тогава редът е оцветен в червено. За операцията можете да се ориентирате и от знака пред количеството. Ако е плюс (+), тогава операцията е вписване, а ако е минус (-), тогава операцията е изписване. Освен информация за операцията и количеството редът съдържа и информация за датата и час на операцията, единична цена, сума, търговска отстъпка, номер на документ (ако е извършена автоматично чрез документ), както и допълнителни бележки. Когато движението е регистрирано чрез документ, можете да кликнете на номера и да отворите документа, за да получите повече информация.
 • Справка "Движения" - тази справка показва движенията на стоките в табличен вид. Информацията и начина на показване са сходни с предходната справка, но тук можете да откриете движенията на дадена стока за точно определен период от време. Системата предлага функция, чрез която можете да запишете резултатите в XLS (Excel) файл.
 • Справка "Доставки"- тази справка показва всички вписвания (доставки) на стоки в табличен вид. Информацията и начина на показване са сходни с първата справка, но тук можете да откриете всички доставки на дадена стока за точно определен период от време.
 • Справка "Изписвания"- тази справка показва всички изписвания на стоки в табличен вид. Информацията и начина на показване са сходни с първата справка, но тук можете да откриете всички изписвания на дадена стока за точно определен период от време.
 • Справка "Текущи наличности" - в тази справка можете да заредите текущите наличности на стоките, с които работите. В нея има опции за скриване на стоките с нулева наличност и за наличност към точно определена дата. Резултатите могат да бъдат записани в XLS (Excel) файл.
 • Справка "Обороти и печалби" - справката предлага обобщена информация за оборота и печалбата по дни за определен период от време. Когато се избере конкретен ден, в дясната част на екрана се зарежда детайлна справка с конкретните движения (изписвания).

Модулът се развива и надгражда постоянно, така че ако имате нужда от допълнителни функции е необходимо да ни ги опишете и изпратите.

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране