Работа със стоки и услуги

За по-бързо издаване на документи системата предлага възможност за организиране на номенклатурен списък с вашите стоки и услуги. Списъкът е представен в табличен вид и е достъпен от главното меню "Стоки и услуги" > "Списък със стоки и услуги". Когато се издава нов документ, можете да посочите стока или услуга от списъка и информацията да се запълни автоматично. Съществуват два начина за добавяне на стоки и услуги в списъка - ръчно добавяне и автоматично внасяне от Excel файл.

I. Ръчно добавяне

Формата за добавяне на стока или услуга можете да отворите от главното меню "Стоки и услуги" > "Добавяне на стока/услуга". Не всички полета са задължителни за попълване.

 • Наименование - името на стоката или услугата.
 • Услуга - тази отметка се отбелязва ако се въвежда услуга.
 • Наименование на английски език - името на стоката или услугата на английски език. Използва се при печат на Invoice.
 • Каталожен номер - по това поле можете лесно да откривате вашите стоки и услуги като го въведете във филтъра в списъка или във фактурата.
 • Баркод - това поле позволява да въведете баркод към продукта. Маркирайте полето и сканирайте с баркод четец продукта.
 • Вътрешен номер - служебен номер за вътрешна употреба. По това поле можете лесно да откривате вашите стоки и услуги като го въведете във филтъра в списъка или във фактурата.
 • Доставна цена - използва се в модул "Склад" и може да не се попълва ако системата се ползва само за фактуриране.
 • Единична цена без ДДС - въведете единична цена без ДДС. Това е единичната цена, която се попълва във фактурата
 • Продажна цена - въведете продажната цена с ДДС на стоката или услугата. Двете полета за цени са свързани и се преизчисляват автоматично. Ако въведете цена без ДДС, продажната цена с ДДС се попълва автоматично.
 • Доставчик - използва се главно в модул "Склад". Изберете доставчика на стоката/услугата.
 • Търговска група - за по-лесна работа със системата можете да организирате стоките и услугите в търговски групи.
 • Текущо количество - това поле се използва в модул "Склад". При добавяне на нова стока, можете да зададете начално количество. След това текущото количество не може да бъде променяно от това поле, а се изчислява автоматично в зависимост от вписванията и изписванията на количества.
 • Мерна единица - това е задължително поле. По-подразбиране е избрано брой. Можете да управлявате мерните единици от меню "Настройки" > "Мерни единици".
 • Бележки - незадължително поле, в което могат да се въвеждат допълнителни бележки и коментари.

II. Aвтоматично внасяне от Excel файл

Тази опция се използва ако вече имате Excel файл (XLS или XLSX) с информация за стоките, които предлагате. Може и да се използва за импортиране на данни от друг програмен продукт, които позволява експорт на данни в Excel файл. Важно е файлът да не съдържа антетка и информацията за продуктите да започва от първия ред. Подредбата на колоните е следната: A - "Арт. номер", B - "Наименование", C - "Продажна цена без ДДС", D -"Доставна цена", E - "Количество", F - "Мярка", G - "Доставчик", H - "Търговска група", I - "Допълнителни бележки", J - "Баркод на стоката".

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране