Издаване на Invoice (фактура на английски език)

Чрез Fakturirane.com всяка фактура може да бъде разпечатана и на английски език. Настройката за печат на Invoice се активира от меню "Настройки" > "Invoice настройки". Необходимо е да се маркира отметката "Включване на допълнителна съвместимост за печат на английски език (Invoice)", да се попълнят фирмените данни на английски език и да се избере основната валута при печат на Invoice.

След активиране на допълнителната съвместимост, при издаване на документ се появява опция за избор на валута и курс спрямо лв. По подразбиране валутата за Invoice е избраната за основна валута, но може да се промени винаги с една от 14-те чуждестранни валути (AUD, GBP, EUR, CAD, NZD, NOK, PLN, RON, RUB, TRY, CHF, USD, ZAR, JPY) заложени в системата. Част от допълнителните валути могат да бъдат деактивирани и в системата да останат само тези, с които се работи. При печат на Invoice всички цени се преобразуват автоматично от лв. в избраната валута спрямо посочения курс. Курсовете на валутите могат да бъдат зададени от настройките, така че да не се въвеждат всеки път. Ако в системата липсва валута, която е необходима, тя може да бъде добавена от екипа.

Ако избирате продуктите и клиентите от номенклатурния списък, тогава във формата за редакция можете да въведете точното изписване на английски език.

Разпечатването на Invoice се осъществява от списъка с фактури. След като се избере иконата за печат срещу съответния документ, на екрана се показва падащ списък, в който има опции за разпечатване на документа на английски език, както и съхраняването му в PDF формат

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране