Издаване на търговски документ

Издаването на търговски документ става като се използва вече попълнената фактура. Въведете в края във всеки ред, след наименованието на стоката @партида@годност , след което запишете фактурата. От списъка с фактури използвайте иконките в последната колона, за да отпечатате търговския документ.

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране