Кратко представяне на "Онлайн фактуриране"

Fakturirane.COM представлява уеб базиран софтуер, използващ най-новите технологии в света на Интернет и програмирането. Системата е разработена съвместно от екип счетоводители, дизайнери и програмисти, като е обърнато особено внимание на използваемостта и лесната работа.

Едно от големите предимства на Fakturirane.COM е, че той е достъпен от всяка точка на света по всяко време на денонощието. За да се зареди системата е необходима само интернет връзка и уеб браузър, без значение неговия вид (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari и т.н.) и без значение от операционната система (Windows, Linux, Android, macOS и т.н.). Със системата може да се работи пълноценно както от телефон или таблет, така и от desktop компютър или лаптоп.

Системата предоставя възможност за издаване и съхраняване на различни документи като фактури, кредитни и дебитни известия, доставки (разходни фактури), проформа фактури, стокови разписки, протоколи, оферти и др. Всеки издаден документ се запазва в индивидуална база данни съхраняваща се на уеб сървър. Всички документи в системата са съобразени със Закон за счетоводството, ЗДДС и българското законодателство.

В системата се влиза с ЕИК и парола, която се съхранява в криптиран вид в базата данни. Връзката между системата и браузъра е криптирана (зарежда се през протокола https), като за целта се използва SSL сертификат. За по-голяма сигурност, всеки ден, след полунощ се прави цялостен архив на клиентските бази данни.

Софтуерът предлага възможност за създаване на няколко вида номенклатури, като в тях могат да се добавят неограничен брой клиенти, стоки и услуги, търговски групи, банкови сметки, които да се използват при издаване на счетоводните документи. Номеклатурите могат да бъдат редактирани по всяко време. Има възможност за автоматизирано внасяне на данни директно от Excel файл на клиенти и стоки. Данните се представят в лесен и удобен за работа табличен вид, заедно с възможност за търсене в случаите, когато списъците са по-големи.

Мощната система за онлайн справки дава възможност за извличане на документите в табличен вид за избран период от време, като могат да се посочват различни критерии, по които да се филтрират резултатите. Резултатите от справките могат да бъдат разпечатвани на хартия, както и да бъдат съхранявани в XLS (Excel) файл.

Чрез настройките на системата може да се въведе информация за фирмата-доставчик, мерните единици, първоначални стойности за някои полета (място на сделката, съставител и др.), стартов номер на първата фактура, настройки за печат на фактурите и още много други.

Системата за онлайн фактури има възможност за издаване и преобразуване на документите в PDF формат. Освен, че документите могат да бъдат запазвани в PDF формат на вашия компютър, те могат да бъдат и изпращани директно чрез email до клиенти или счетоводители.

Чрез модул "Онлайн склад" могат да се вписват и изписват количества, да се организират стоките в търговски групи и да се следят текущите складови наличности. При издаване на фактура, количествата на стоките се изписват автоматично от склада, а при въвеждане на доставка количествата се вписват.

Към системата има разработен автоматизиран интерфейс за обмен на данни (API), който предоставя достъп за комуникация чрез друг ваш софтуер, напр. онлайн магазин. По този начин можете да автоматизирате част от процесите си - напр. автоматично издаване на фактура и изпращане на клиент след попълване на данни във вашия онлайн магазин.

За улеснение на вашите счетоводители системата разполага с експорт на "Дневник продажби" към счетоводните софтуери "Бизнес навигатор и Microinvest Делта Pro.

Fakturirane.COM се развива динамично с всеки изминал ден. Благодарим на всички клиенти, които ни се довериха и продължават да го правят. Много от възможностите в този сайт дължим на тях и техните предложения, които получаваме. Ако и Вие имате какво да споделите с нас, ще се радваме ако го направите като се свържете с нашия екип.

Създайте си фирмен профил и изпробвайте Фактуриране