Клониране на документ чрез API

Функция/команда:document_clone
Предназначение:Създаване на нов документ базиран на стар
Параметри: 1.type - Вид на документ (1 - фактура, 2 - проформа, 3 - стокова разписка, 4 - протокол)
2.id - ID на документ
Postman пример:https://fakturirane.com/api/v1/document_clone?type=2&id=4
Резултат: {
    "error": 0,
    "document": {
       "id": "6",
       "number": 5
   }
}

-error - Код на грешка
-document обект съдържащ ID на новия документ и неговия номер:   -id - ID на новия документ и неговия номер
  -number - номер на новия документ
Възможни грешки: - Невалиден вид на документ. (3)
- Не е посочен ID номер на документ. (581)
- Документът не е открит. (582)
Забележка:Тази функция не променя складовите наличности.
Заради Наредба Н-18 в СУПТО е спряна възможността за клониране на фактури. Могат да се клонират само проформа-фактури!
Примерен PHP код: // Следния код се вмъква в примерния скрипт.

$doc_type = 2; // проформа-фактура
$doc_id = 1; // ID на документа-източник
$new_document = $FAPI->document_clone($doc_type, $doc_id);
if(isset($new_document)){
  echo 'Документът е клониран! ID:'.$new_document->id.' Номер: '.$new_document->number;
}else{
  echo ' Документът не е създаден!';
}
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега