Информация за лиценз

Функция/команда:license_status
Предназначение:Използва се за получаване на информация за валидността на лиценза, който използвате.
Параметри:-
Postman пример:https://fakturirane.com/api/v1/license_status
Резултат: {
   "error": 0,
   "license_expire": "2021-11-11"
}

-error - Код на грешка
-license_expire - Дата във формат YYYY-MM-DD
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$d = $FAPI->license_status();
echo 'Лицензът е валиден до: '.$d.' г.';
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега