Деактивиране на стока/услуга с API

Функция/команда:item_delete
Предназначение:Използва се за деактивиране на стока/услуга
Параметри:1.id - ID или артикулен номер
2.type - тип на достъп (1 - по ID /по подразбиране/, 2 - по артикулен номер)
Postman пример:https://fakturirane.com/api/v1/item_delete?id=S1-29&type=2
Резултат: {
    "error": 0
}

-error - Код на грешка
Възможни грешки: - Не е въведен артикулен номер или ID. (211)
- Стоката не е открита. (212)
- Има повече от един артикул с този номер/ID. (225)
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

// Деактивиране по арт. номер
if($FAPI->item_delete('testcode', 2) != '0'){
  echo 'Стоката е изтрита!';
}

// Деактивиране по ID
/*
$item_id = 12;
if($FAPI->item_delete($item_id) != '0'){
  echo 'Стоката е изтрита!';
}
*/
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега