Проверка на текуща наличност на стока с API

Функция/команда:warehouse_item_status
Предназначение:Използва се за проверка на текущата наличност на дадена стока.
Параметри: 1.code - Артикулен номер
Postman пример:https://fakturirane.com/api/v1/warehouse_item_status?code=DBDH-DD
Резултат: {
    "error": 0,
    "count": "1"
}
-error - код на грешка
-count - текуща наличност. Напр. 20
Възможни грешки: - Не е посочен артикулен номер. (801)
- Не е открит продукт с този артикулен номер. (802)
Примерен PHP код: // Следният код се вмъква в примерния скрипт.

$item_code = 'BG-13321442';

$current_quantity = $FAPI->warehouse_item_status($item_code);
if(isset($current_quantity)){
  echo 'Текуща наличност на продукт с арт. номер '.$item_code.' е '.$current_quantity;
}
Създайте си акаунт и изпробвайте Фактуриране още сега